Welkom op de website van

Wespenbestrijding - Overijssel

Heeft u het vermoeden dat u met een Bijen of Hommelnest te maken hebt? Ook voor deze insecten kunt u contact opnemen met Wespenbestrijding-Overijssel. Bijen en hommels vallen onder de beschermde diersoorten. Deze insecten hebben een zeer belangrijke rol in de bestuiving van bomen, bloemen en planten. Alleen in speciale gevallen worden deze nesten verwijderd. Gaat het om een bijenzwerm? Geen probleem, wij staan in contact met diverse imkers die zijn aangesloten bij een vereniging. Zij zullen deze zwermen graag, veelal kosteloos voor u wegscheppen en in bijenkasten laten huisvesten.

Bijen & Hommels

Honingbij-met-stuifmeel De Honingbij

Er komen ruim 200 soorten bijen en hommels in Nederland voor. Echter zijn er maar een paar soorten waarvan wij het meeste overlast van kunnen ondervinden, met name doordat zij op een ongelukkige plaats gaan ''zwermen'' of hun nest maken zoals Hommels . Het gaat om de Honingbij, Rosse Metselbij en de Hommel soorten. Bijen en hommels zijn zeer nuttige dieren en leveren een zeer grote bijdrage aan o.a de bestuiving van bomen, bloemen en planten. Het is dan ook van belang hier zorgvuldig mee om te gaan. 

De Honingbij (Apis Mellifera L.)       

Honingbij-kruipt-in-bijenkast Honingbij kruipt in bijenkast

De honingbij is bruin, het achterlijf is donker met bruine haarbanden. De bijen die wij zien zijn de werksters van het volk, ca. 12 mm, de darren ca. 15 mm en de koningin ca. 18 mm lang. Voedsel bestaat uit een mix van stuifmeel, nectar (van bloemen) en water. De Honingbij is een overwinterend soort. Een zwerm bijen overwintert in een korf, kast, of ergens op een beschutte plek in de natuur. De mannetjes bevruchten voor de winter de jonge koninginnen en worden vervolgens gedood of weggejaagd door werksters, de taak van de mannetjes zit erop. De zwangere koninginnen kruipen tezamen met werksters in een korf of beschutte plek. Daarna gaan ze in volledige rusttoestand, voor de winter. Als de dagen warmer worden komen de werkbijen in beweging en gaan op zoek naar stuifmeel en nectar. Deze werkbijen sterven vervolgens. Dit omdat zij als functie hebben het bijenvolk de winter doorhelpen. Zwangere Koninginnen beginnen vroeg in het voorjaar met het leggen van eitjes, tot wel 1500 per dag. Uit deze eitjes komen larven met ieder een taak: Werkers , Darren (mannetjes) en jonge koninginnen verspreid over verschillende maanden/seizoenen. Deze worden groot door overgebleven stuifmeel en nectar en later gevoerd door de werksters. Als de jonge koninginnen hun nest volledig ontwikkeld hebben kunnen oude koninginnen met een deel van de populatie gaan ''zwermen''. Hierbij zoekt de oude koningin een nieuwe verblijfplaats. Als tussenstop of nieuwe verblijfplaats kunnen ze gebruikmaken van diverse warme plekken. Hierbij kan overlast van worden ondervonden, bijvoorbeeld als zo'n zwerm van uw tuin, boom, schoorsteen etc. gebruik gaat maken.  

Rosse Metselbij (Osmia Rufa)                                                                                                      

De Rosse Metselbij is donkerbruin/ goudbruin van kleur met een groene metaalglans over de huid, en een grootte van 10 mm. De Rosse Metselbij is flink behaart en heeft veel weg van de Hommel. De Rosse Metselbij leeft solitair maar wel weer in groepen. Ze hebben een vrij korte leefperiode die loopt van Maart tot eind Mei afhankelijk van de weersomstandigheden. Het vrouwtje legt haar eitjes (Mei/Juni) in holle (Bamboe)stengels, (spleetjes) hout en gaatjes in de muur. Het liefst waar veel zon komt. Zo leggen zij ongeveer 10 eitjes" per plek.  Per eitje wordt er een laagje van stuifmeel ''dichtgemetselt'' die als bescherming dient en als voedsel voor de larve. Deze eitjes komen het volgende jaar pas uit (Maart/April) nadat ze gelegd zijn. Eenmaal volgegeten en uitgevlogen begint de korte leefcyclus van paring tot eitjes leggen. De Rosse Metselbij is een rustige bijensoort die niet snel zal steken. Derhalve kan er wel overlast plaatsvinden doordat  Metselbijen op een vervelende plek gaan huisvesten zoals houten speelhuisjes, oude (garage)muren of net langs de kozijnrand. Eenmaal uitgekomen begint de cyclus vaak weer op dezelfde plek opnieuw. Dit resulteert dat er een aantal jaren achtereen overlast kan ontstaan door hun aanwezigheid. Heeft u last van Rosse Metselbijen? wespenbestrijding-overijssel is de specialist die u kan helpen. In enkele gevallen is een bestrijding wenselijk! 

De Hommel (Bombus SSP.)     

Aardhommel-zijkant De Aardhommel

Een hommel heeft een dikke pelsachtige beharing waardoor het zich goed in allerlei klimaten kan huisvesten. Zijn beharing is kleurig met meestal geelbruin, wit met zwarte kleuren op de kop en rug. De meeste Hommel soorten leven maar een jaar. Alleen de zwangere jonge koninginnen overwinteren, slechts enkele Hommel soorten overwinteren en gebruiken hetzelfde nest. Als de temperaturen in het voorjaar stijgen, ontwaakt de koningin uit zijn winterslaap een gaat op zoek naar nectar en stuifmeel. Eenmaal gevonden zoekt zij een geschikte plek om een nest van 3-5 cm te maken. Afhankelijk van het soort Hommel maken ze een nest van fijn gemaakte plantendeeltjes in de grond, spouwmuren of ander holle voorwerpen zoals boomstammen. In dit kleine nestje worden kamers gemaakt van was. Verschillende kamers zoals, 1 kamer voor nectar, 1 kamer voor stuifmeel, kraamkamers en een verblijfkamer. Zo dienen de voedselkamers voor de koningin zelf en haar larven.  Vervolgens wordt er in de kraamkamers eitjes gelegd. Na korte tijd eten de larven zich vol met het achtergebleven nectar en stuifmeel vervellen een paar keer en bouwen ieder voorzich een cocon om zich heen. Zo'n Hommelnest ziet er met al deze coconnen heel hobbelig uit. Tussen deze cocons worden weer nieuwe eitjes door de koningin gelegd en zo houden ze elkaar warm. Uit deze eitjes komen in het begin werksters, daarna een groep mannetjes en als laatste jonge koninginnen die bevrucht kunnen worden door de mannetjes waarna ze vervolgens zwanger wegkruipen of vliegen op zoek naar een beschutte plek voor de winter. Hommels zijn vrij rustige insecten die niet snel zullen steken. Toch kunnen zij overlast geven door hun aanwezigheid in bijvoorbeeld zandbakken, spouwmuren of vlak bij uw terras.